ኣብ ኢጣልያ ኣጋጢሙ ብዘሎ ልዑል መጠን ወሰኽ ጸዓት፡ ብኣሽሓት ዝቊጸራ ነኣሽቱን ማእከሎትን ማእከላት ዋኒን ሓደጋ ምዕጻው ኣንጸላሊወን ከም ዘሎ ተሓቢሩ። እዚ ንኢጣልያዊት ጋዜጣ ኮረራ ደላ ሰራ ምርኲስ ብምግባር ኣብ ኣርቲ ዝተዘርገሐ ሓበሬታ ከም ዘረድኦ፡ ካብዚ ወርሒ ክሳዕ ፍርቂ 2023 ኣብ…

Read More

Health

World News

ኣብ ኢጣልያ ኣጋጢሙ ብዘሎ ልዑል መጠን ወሰኽ ጸዓት፡ ብኣሽሓት ዝቊጸራ ነኣሽቱን ማእከሎትን ማእከላት ዋኒን ሓደጋ ምዕጻው ኣንጸላሊወን ከም ዘሎ ተሓቢሩ። እዚ ንኢጣልያዊት ጋዜጣ ኮረራ ደላ ሰራ ምርኲስ ብምግባር ኣብ ኣርቲ ዝተዘርገሐ ሓበሬታ ከም ዘረድኦ፡ ካብዚ ወርሒ…