Author: Admin

ፕረዚደንት ፈደራላዊት ሪፓብሊክ ሶማል ሓሰን ሼኽ ማሕሙድ፡ ሎሚ 11 ሓምለ – ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ወግዓዊ ዑደቱ ኣብ ኤርትራ፡ ብፕረዚደንት ኢሳይያስ ኣፈወርቂ ተሰንዩ ወደባዊት ከተማ ባጽዕን ከባቢኣን በጺሑ። ፕረዚደንት ሓሰን ኣብ ዑደቱ፡ ስልጠና ባሕሪ ክወስዱ ምስ ዝጸንሑ ተዓለምቲ ሃገራዊ ሰራዊት ሶማል ክራኸብ እንከሎ፡ ብፈጣናት ጀላቡ ንዘርኣይዎ ምንቅስቓስን ምርኢትን ድማ ተዓዚቡ። ፕረዚደንት ሓሰን ሼኽ ማሕሙድ ነቶም ተዓለምቲ ኣብ ዘስመዖ ቃል፡ ዘርኢ ናይ’ቲ ኣብ ሓደ እዋን ሓያል ዝነበረ፡ ሕጂ ድማ ኣብ ዳግመ-ምህናጽ ዝርከብ ሓይሊ ባሕሪ ሶማል ምዃኖም ብምጥቃስ፡ ኣብኦም ልዑል ዝኾነ እምነት ከምዘለዎ ገሊጹሎም። ብዘይካ’ዚ፡ ፕረዚደንት ሓሰን፡ ኣብ ወደብን መዓርፎ ነፈርትን ባጽዕ በጺሑ። ብኻልእ ወገን፡ ፕረዚደንት ኢሳይያስ ኣፈወርቂ፡ ትማሊ 10 ሓምለ – ንክብሪ…

Read More

ኣብ ዋሽንግተን ዲሲን ከባቢኣን – ሕቡራት መንግስታት ኣመሪካ ናይ ዝነጥፍ ‘ማሕበር ምትሕግጋዝ ተጋደልቲ ዛራ’ ኣባላትን ስድራ-ቤቶምን፡ ብ9 ሓምለ ኣብ ኣስመራ – መዓስከር ደንደን ንዝርከቡ ተኣለይቲ ሓርበኛታት ስንኩላን እንግዶት ገይሮም። ኣብ’ቲ ሚኒስተር ዕዮን ማሕበራዊ ድሕነትን ወ/ሮ ልኡል ገብረኣብ እትርከቦም ዕዱማት ዝተሳተፍዎ ኣጋጣሚ፡ ወኪል ማሕበር ምትሕግጋዝ ተጋደልቲ ዛራን ስድራ-ቤቶምን ሌተናል ኮሎኔል ባህታ ሚኪኤል ኣብ ዘስመዖ ቃል፡ እቲ መደብ መርኣያ ሕብረተሰባውን ሰውራውን ክብሪታት ከምዝዀነ ጠቒሱ፡ ገጽ ሓርበኛታት ብጾቶም ክርእዩ፣ ብመንፈስ ድማ ምስሊ ቀደም ክዝክሩን ከተባብዕዎምን ዝወደብዎ ምዃኑ ገሊጹ። ካብ ኣባላት ማሕበር ወ/ሮ ኣብርሀት ተመልሶን ኣቶ ምስግና ገብረመድህንን ብወገኖም፡ ምስ ሓርበኛታት ብጾት ምውዓልን ምዝንጋዕን ናይ ሕልና ዕግበት ከምዝፈጠረሎም ብምጥቃስ፡ ኣብ መጻኢ ዝበለጸ መደባት ክትግብሩ…

Read More

ኣብ ዞባ ጋሽ-ባርካ – ንኡስ ዞባታት ሃይኮታን ፎርቶ-ሳዋን፡ ንስድራ ስዉኣትን ጽጉማት ወገናትን ዓይነታውን ገንዘባውን ሓገዝ ተገይሩ። ብመሰረት ሓበሬታ ወኪላት ኤሪና፡ ቤት-ጽሕፈት ሚኒስትሪ ዕዮን ማሕበራዊ ድሕነትን ኣብ ንኡስ ዞባ ሃይኮታ ን107 ስድራቤታት ካሮታት ክዕድል ከሎ፡ ሰራሕተኛታት መንግስቲ ኣብ ንኡስ ዞባ ፎርቶ-ሳዋ ድማ ካብ ወርሓዊ ደሞዞም ዘዋጽእዎ 47 ሽሕ ናቕፋ ንስድራ ስዉኣት ኣመቓሪሖም። እቲ ንጽጉማት ስድራ-ቤታትን ስድራ ስዉኣትን ዝተገብረ ደገፍ፡ ማሕበረ-ቁጠባዊ መነባብሮ ናይ’ቶም ዜጋታት ኣብ ምምሕያሽ ኣበርክቶ ከምዝገብር፡ ተጸዋዒ ቤት-ጽሕፈት ሚኒስትሪ ዕዮን ማሕበራዊ ድሕነትን ኣብ ንኡስ ዞባ ሃይኮታ ኣቶ ተኽለ ኪዳነ ዘለዎ ጽኑዕ እምነት ገሊጹ።

Read More

ኣብ መመርመሪ ማእከላት ዞባ ማእከል ብዝተገብረ ናይ ላቦራቶሪ መርመራታት፡ 3 ዜጋታት ብኮሮና ቫይረስ ምልካፎም ተረጋጊጹ’ሎ። ኣድራሻኦም ድማ፡ ሓደ ኣኽሪያ፡ ሓደ ደምበ-ሰምበል፡ ሓደ ድማ ባረንቱ’ዩ። እዚ ከም’ዚ’ሉ እንከሎ፡ ኮሮና ቫይረስ ተረኺብዎም ኣብ ሆስፒታል ዞባ ማእከል ተዓቚቦም ክንክን ክግበረሎም ዝጸንሑ 4 ዜጋታት፡ ሓውዮም ተፋንዮም ኣለዉ። በዚ መሰረት፡ ጠቕላላ ቊጽሪ ብኮሮና ቫይረስ ዝተለኽፉ ዜጋታት፡ ክሳብ ሎሚ 9,827 በጺሑ’ሎ። 9,700 ካብ’ዚኦም ሓውዮም ዝተፋነዉ፡ 103 ብሞት ዝተፈልዩ፡ 24 ድማ ጌና ኣብ ሆስፒታል ተዓቚቦም ክንክን ዝግበረሎም ዘለዉ’ዮም። ሚኒስትሪ ጥዕና 11 ሓምለ 2022

Read More

ትካላት ወሃብቲ ኣገልግሎት፡ ካብ ገበን ሓራ ብምዃን፡ ኣብ ምክልኻሉ ከምኡ’ውን ኣብ ምቅላዕ ገበነኛታት ተራአን ከዕዝዛ፡ ፖሊስ ዞባ ማእከል ጸዊዑ። ኣዛዚ ቀዳማይ መደበር ሰርጀንተ በየነ ርእሶም ነዚ ጻውዒት’ዚ ዘቕረበ፡ ብ8 ሓምለ ንልዕሊ 150 ወነንቲ ትካላት ወሃብቲ ኣገልግሎት ኣብ ዝገበሮ ሰሚናር’ዩ። ድልዱል ዝምድናን ስጡም ምትሕብባርን ፖሊስን ህዝብን ኣብ ምክልኻልን ምንካይን ገበን ወሳኒ ግደ ከምዘለዎ ዝጠቐሰ ሰርጀንተ በየነ፡ ወነንቲ ትካላት ወሃብቲ ኣገልግሎት ብሕጊ ክመላለሱ፣ ገበኛታት ናብ ሕጊ ብምቕራብ ድማ ኣውሓስቲ ሰላምን ርግኣትን ከባቢኦም ክኾኑ ኣዘኻኺሩ። ኣብ ቀዳሞት 6 ኣዋርሕ ናይ 2022፡ ኣብ ቀዳማይ መደበር ፖሊስ ካብ ዝተመዝገቡ 966 ገበናትን በደላትን፡ እቶም 804 በደላት ክኾኑ ከለዉ፡ 56 ድማ ምስ ምትላል ቸክ ዝተተሓሓዙ ምዃኖም’ውን ሓቢሩ።…

Read More

ኣብ ኤርትራ ናይ 4 መዓልታት ወግዓዊ ምብጻሕ ዝፍጽም ዘሎ ፕረዚደንት ሶማል ሓሰን ሼኽ ማሕሙድ፡ ትማሊ ብፕረዚደንት ኢሳይያስ ኣፈወርቂ ተሰንዩ፡ ኣብ ዞባ ደቡብ ንዝርከብ ፕሮጀክትታት ልምዓት ማይ፡ ሕርሻ፡ ፍርያት ጸባን ጸሓያዊ ጸዓትን ተዓዚቡ። ኣብ’ዚ ካልኣይ መዓልቲ ዑደቱ፡ ፕረዚደንት ሓሰን ሼኽ ማሕሙድ፡ ዲጋታት ሎጎን ምስላምን ከምኡ’ውን ኣብ’ቲ ከባቢ ዝሰላሰል ዘሎ መደባት ምኽዛን ማይ፡ ሕርሻዊ ልምዓትን ምርባሕ ጥሪትን ኣብ ምውዳድ ዝርከብ ፋብሪካ ጸባን በጺሑን ብዝምልከቶም ኣካላት መብርሂ ተዋሂብዎን። ብዘይካ’ዚ ፕረዚደንት ሓሰን፡ ኣብ ኤርትራ ንሰለስተ ዓመት ንዝሰልጠኑ ኣባላት ሃገራዊ ሰራዊት ሶማል ብምብጻሕ፡ ንዘቕረብዎ ምርኢት ሰልፊ ተዓዚቡ። ኣዛዚ ሰልጠንቲ ብስሞም ኣብ ዝሃቦ ቃል፡ ኣብ ኤርትራ ብቑዕ ስልጠና ከምዝቐሰሙን ካብ ተመኲሮ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ምህናጽ ሓንትን…

Read More

ኣብ ሆስፒታል ዓዲ-ቐይሕ፡ ኣብ ዝሓለፈ 6 ኣዋርሕ ካብ ንኡስ ዞባታት ሰንዓፈ፡ ዓዲ-ቐይሕ፡ ጸሮና፡ ማይ-ዓይኒ፡ ሰገነይትን ፎሮን ንዝመጹ 148 ዜጋታት መጥባሕቲ ሓበላ ዓይኒ ክግበረሎም እንከሎ፡ ን152 ዜጋታት ድማ መነጸር ዓይኒ ተዋሂቡ። እቶም ብውሽጣዊ ዓቕሚ’ቲ ሆስፒታል መጥባሕቲ ዝተገብረሎም ዜጋታት፡ ኣቐዲሞም መርመራ ተገይሩሎም ዝተቘጽሩ ምዃኖም ዝሓበረ መዲካል ዳይረክተር ሆስፒታል ዓዲ-ቐይሕ ዶ/ር ጸጋዝኣብ ክፍለዝጊ፡ እቲ 132 መጥባሕቲ ክብድ ዝበለ፡ እቲ 16 ድማ ፈኲስ ምንባሩ ሓቢሩ። ቅድሚ ሕጂ ካብ ኣስመራን መንደፈራን ብዝመጹ ሓካይም ዝካየድ ዝነበረ መጥባሕቲ፡ ሎሚ ዓመት እቲ ሆስፒታል ብዝዓጠቖ ዓቕሚ-ሰብን መሳርሒታትን ከምእተገብረ፡ ዶ/ር ጸጋዝኣብ ብተወሳኺ ኣብሪሁ። ዜጋታት ዓይኖም ኣብ ዝሓሙሉ፡ ቀጥታ ናብ ትካል ጥዕና ብምምጻእ ክፍወሱ ብምዝኽኻር ድማ፡ ሓሓሊፉ ዘጋጥም ሕጽረት መድሃኒት ፍታሕ…

Read More

ፕረዚደንት ፈደራላዊት ሪፓብሊክ ሶማል ሓሰን ሼኽ ማሕሙድ፡ ብዕድመ ፕረዚደንት ኢሳይያስ ኣፈወርቂ – ኣብ ኤርትራ ናይ 4 መዓልታት ወግዓዊ ምብጻሕ ንምፍጻም፡ ሎሚ 9 ሓምለ ኣብ ሰዓታት ድሕሪ-ቐትሪ ኣስመራ ኣትዩ። ፕረዚደንት ኢሳይያስ ኣፈወርቂ ድማ፡ ኣብ ኣህጉራዊ መዓርፎ ነፈርቲ ኣስመራ፡ ብሃገራዊ መዛሙር ኤርትራን ሶማልን ብናይ ክብሪ ሰልፊን ዝተሰነየ ድሙቕ ኣቀባብላ ገይሩሉ። ኣብ’ዚ ዑደት’ዚ፡ ፕረዚደንት ኢሳይያስን ፕረዚደንት ሓሰን ሼኽ ማሕሙድን፡ ኣብ ምድንፋዕ ክልተኣዊ ዝምድና ዘተኰረ ዘተ ኣብ ዝተፈላለየ ዓውድታት፡ ሓባራዊ ኣገዳስነት ኣብ ዘለዎም ምዕባለታትን ዞባዊ ሽርክነትን ከካይዱ’ዮም። ክልተኦም መራሕቲ ሎሚ ኣማስያኦም ኣብ ዘካየድዎ ቀዳማይ ወግዓዊ ርክብ፡  ፕረዚደንት ኢሳይያስ ንሶማላዊ መዘንኡን ክቡር ሓውን ንኤርትራ ብምብጽሑ ድሕሪ ምምስጋን፡ እዚ ዑደት’ዚ – ሓድሽ ምዕራፍ ኣብ’ቲ ብፍሉይነቱ ዝልለ…

Read More

ዒድ ኣልኣድሓ ኣልሙባረክ ናይ 1443 ሂጅርያ፡ ሎሚ 9 ሓምለ 2022 ብኽብ ዝበለ መዓርግ ተባዒሉ። ኣብ ኣስመራ – ሜዳ ባሕቲ-መስከረም ኣብ ዝተኻየደ ሰላት ዒድ፡ ሙፍቲ ኤርትራ ሼኽ ሳልም ኢብራሂም ኣልሙኽታር ኣብ ዘስመዕዎ ኹጥባ፡ ዒድ ክብርታት ሰብኣውነት ዝደምቀሉ፡ ምስ ቤተ-ሰብካን ጐረባብትኻን እትሕጐሰሉ፡ ካብ ዘለካ ብምክፋል ንልብታት ዘኽታማት፡ ስኡናትን ጽጉማትን ብባህታ እትመልኣሉ ዕዙዝ ኣጋጣሚ ከምዝዀነ ገሊጾም። ሼኽ ሳልም ኣስዒቦም፡ ከም’ቲ ኣካላት ወዲ-ሰብ ብዘይ እኽለ-ማይ ህይወት ዘይህልዎ፡ ኣእምሮኡ፡ መንፈሱን ኣተሓሳስባኡን’ውን ብዘይ ትምህርቲ ትርጉም ስለዘይብሉ፡ ዜጋታት ነቲ መንግስቲ ኤርትራ ካብ ጽባሕ ናጽነት ኣብ ጽላት ትምህርቲ ዝገብሮ ዘሎ ገዚፍ ወፍሪን ኣገልግሎት ትምህርቲ ንምስፋሕ ዝወስዶ ዘሎ ስጒምቲታትን ብግቡእ ክጥቀሙሉ፣ ብሩህ መጻኢ ደቆም ንምውሓስ ድማ ንደቆም ናብ መኣዲ…

Read More

ኣብ መመርመሪ ማእከላት ዞባታት ማእከልን ጋሽ-ባርካን ብዝተገብረ ናይ ላቦራቶሪ መርመራታት፡ 9 ዜጋታት ብኮሮና ቫይረስ ምልካፎም ተረጋጊጹ’ሎ። ኣድራሻኦም ድማ፡ 7 ካብ ዞባ ማእከል – ማለት 2 ካብ ቲራቮሎ፡ ሓደ ካብ ዓዲ-ሰጒዶ፡ ሓደ ካብ ማእከል ከተማ፡ ሓደ ካብ ዶቦዚቶ፡ ሓደ ካብ ቃሓውታ፡ ሓደ ካብ ፓራዲዞ፣ ከምኡ’ውን 2 ካብ ዞባ ጋሽ-ባርካ – ሓደ ካብ ተሰነይ፡ ሓደ ድማ ካብ ኣንቶረ’ዮም። እዚ ከም’ዚ’ሉ እንከሎ፡ ኮሮና ቫይረስ ተረኺብዎ ኣብ ሆስፒታል ዞባ ማእከል ተዓቚቡ ክንክን ክግበረሉ ዝጸንሐ ሓደ ዜጋ፡ ሓውዩ ተፋንዩ’ሎ። በዚ መሰረት፡ ጠቕላላ ቊጽሪ ብኮሮና ቫይረስ ዝተለኽፉ ዜጋታት፡ ክሳብ ሎሚ 9,824 በጺሑ’ሎ። 9,696 ካብ’ዚኦም ሓውዮም ዝተፋነዉ፡ 103 ብሞት ዝተፈልዩ፡ 25 ድማ ጌና ኣብ ሆስፒታል ተዓቚቦም ክንክን…

Read More